Rekisteriseloste

HELEMI - Rekisteriseloste

Henkilötietolain 523/99 § 10 mukainen rekisteriseloste

Laadittu 28.12.2012

 

1. Rekisterinpitäjä

Lapuan kaupunki / Lapuan kaupungin museot

Y-tunnus 0209113-7

Postiosoite: Valtuustontie 8, 62100 Lapua

Internetosoite: www.lapua.fi

 

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Intendentti Teppo Ylitalo

Osoite: Kustaa Tiitun tie 1, 62100 Lapua

Puhelin: +358 44 438 4580

e-mail: teppo.ylitalo ( a ) lapua.fi

 

3. Rekisterin nimi

Helemi-tietokannan asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset: asiakassuhteen hoitaminen.

 

5. Rekisteritietojen tietosisältö

Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan rekisteröitymisessä antamat sekä asiakaskontakteissa kerääntyvät tiedot.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja rekisteritietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei luovuteta.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Atk:lle tallennetut tiedot ovat ulkoapäin palomuurilla suojatussa verkossa sekä verkon puitteissa käyttöoikeuksin suojatussa koneessa. Aineistoa ei ole manuaalisessa muodossa.

 

9. Rekisterin tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton. Pyyntö tehdään kirjallisesti ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

 

10. Tiedon oikaisu

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää rekisterin tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.

Auta meitä tunnistamaan tunnistamaton

Kuva: Seinäjoen Kirjakauppa (P00:2518)