HELEMI - Lapuan historiallinen tietokanta

9.7.2013

Anders Wargelin (1717–1804)

Anders Wargelin, aik. Warg

Lapuan kappalainen, kirjailija

Syntynyt  
14.11.1717 Koivulahti
Kuollut  
25.5.1804 Lapua

Anders Wargelin (s. 14.11.1717 Koivulahti – k. 25.5.1804 Lapua) oli lapualaisten pappi yli puolen vuosisadan ajan.  Hän laati vuonna 1754 kuvauksen Lapuan pitäjästä, jota voidaan pitää Lapuan ensimmäisenä paikallishistoriana.

Nousevan säätykierron lapsi

Anders Warg syntyi Koivulahden pitäjässä lähellä Vaasan kaupunkia. Lapsuudenkoti oli tavallinen ruotsinkielinen maatalo.[1]

Sääty-yhteiskunnan hidas murentuminen oli 1600-luvulta alkaen antanut talollistenkin pojille mahdollisuuden yhteiskunnallisen aseman kohoamiseen ja kouluttautumiseen papiksi tai virkamieheksi. Sellaisella haaveella myös Anders-poika laitettiin 9-vuotiaana Vaasan triviaalikouluun.[2]

Nuori ylioppilas aloitti opintonsa Turun akatemiassa vuonna 1736. Uuden säätynsä mukaisesti hän omaksui herraskaisemman nimen Wargelin.[3]

65 vuotta pappina

Wargelinin papinuran suuntaviivat loi pitkälti Vöyrin kappalainen Johan Asproth, jonka tyttäreen Kristinaan nuori papinalku oli mielistynyt. Tuleva appiukko hoiti Wargelinin apulaiseksi itselleen. Niinpä marraskuussa 1738 vietettiin Turussa pappisvihkimystä ja seuraavassa helmikuussa soitettiin Vöyrillä kelloja maallisen vihkimyksen merkiksi.[4]

Kun appiukko valittiin 1740 Lapuan kirkkoherraksi, hoiti hän jälleen vävynsä apulaisekseen vuonna 1750. Appi lähestyi silloin jo 70. ikävuottaan.

Asprothin kuoltua vuonna 1756 Wargelin pyysi leskeksi jääneelle anopilleen armovuotta ja itselleen varapastorin nimeä ja arvoa. Arvonimi toteutuikin viimeistään 1760-luvulla. Appensa seuraajaa hänestä ei kuitenkaan tullut, sillä sille paikalle nousi entinen kappalainen Isak Lithovius.[5]

Lapuan seurakunta ilmaisi kuitenkin vahvan halunsa saada Wargelin uudeksi kappalaisekseen ilman vaalia. Tuomiokapituli ei voinut tätä säädösten vastaisena hyväksyä, ja määräsi muille vaalisijoille kaksi vakinaista papinvirkaa haluavaa pappia. Wargelin voitti lopulta vaalin ylivoimaisesti saaden taakseen yli 45 manttaalia muiden vajaata kolmea vastaan.[6]

Wargelin jäi Lapualle loppuelämäkseen ja toimi lapualaisten pappina yli puoli vuosisataa. Kun hän kuoli aikakauteen nähden hyvin iäkkäänä 86-vuotiaana vuonna 1804, hän tuli olleeksi pappina kaikkiaan 65 vuotta.[7]

Lapuan kappalaisen elämän ulkoiset puitteet olivat turvatut. Vuonna 1800 Siirilän kappalaispappilan isännän maallinen omaisuus kohosi Kirkonkylän rikkaimpien talonpoikien tasolle. Kirkkoherra Johan Gummeruksen yltäkylläisyyteen jäi silti matkaa melkoisesti.[8]

Kiitetty saarnamies ja ensimmäinen paikallishistorioitsija

Vuonna 1757 tuomiokapituli arvioi Wargelinin hoitaneen papintehtäviä ”kiitettävän ahkerasti ja huolellisesti”. Häntä pidettiin hyvänä saarnamiehenä, joka pitäytyi opillisesti ajalle tyypillisessä puhdasoppisuudessa.[9]

Myös pappisveljien keskuudessa Wargelin sai osakseen arvostusta. Hän toimi vuoden 1760 Pohjanmaan pappeinkokouksessa virallisena respondenttina.[10]

Tuomiokapitulin kiertokirjeen perusteella Wargelin laati vuonna 1754 Lapuan pitäjästä laajahkon kertomuksen. Siinä hän käsitteli esimerkiksi luonnonoloja ja kasvistoa, väestö- ja asutusoloja, suurpitäjän kirkkoja, elinkeinoja sekä sotien ja nälkävuosien vaikeuksia.[11]

Wargelinin monipuolista pitäjänkertomusta voidaan pitää Lapuan ensimmäisenä paikallishistoriana. Siitä julkaistiin vuonna 1792 otteita Tidningar utgifna af ett sällskap i Åbo -sanomalehdessä.

Talonpoikaisjuurisena Wargelin piti opiskelua ja sivistystä muutenkin suuressa arvossa. Kotonaan hän antoi maksua vastaan opetusta ainakin lukkari Kustaa Matinpojan kahdelle pojalle. Omat poikansa Antin ja Johanneksen Wargelin laittoi Vaasan triviaalikouluun ja sieltä Turun akatemiaan.[12]

Julkaisuhistoria:

14.6.2012   Nykyinen versio   Teppo Ylitalo

Kommentit

Kommentointi on mahdollista vain kirjautuneelle käyttäjälle.

TAKAISIN

Auta meitä tunnistamaan tunnistamaton

Kuva: Herättäjäjuhlat Lapuan Karhunmäessä 1917 (P00:2493B)

Logot