HELEMI - Lapuan historiallinen tietokanta

10.7.2013

Puheenjohtajiston työryhmä

Puheenjohtajiston työryhmä on Lapuan kaupunginhallituksen valmistelu- ja suunnitteluelin.

Elinkeinopolitiikan ja maankäytön valmisteleva elin[1]

Lapuan kaupunginhallitus asetti 21.1.2013 puheenjohtajiston työryhmän, joka korvasi aiemman kaupunkisuunnittelutoimikunnan.

Puheenjohtajiston työryhmän tehtäviksi määriteltiin:

  • valmistella kaupunginhallitukselle elinkeinopolitiikan kehittämiseen liittyvät tehtävät
  • valmistella kaupungin ja yritysten väliset merkittävät sopimukset, mm. yritystilasopimukset
  • avustaa kaupunginhallitusta elinkeino-, kehittämis- ja projektitoiminnassa sekä maapolitiikan ja kaupunkisuunnittelun, erityisesti yleiskaavoituksen johtamisessa
  • valmistella kaavoitukseen ja maanhankintaan liittyvät asiat, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole määrätty johtosäännössä teknisen lautakunnan tehtäväksi
  • valmistella liike- ja teollisuustonttien sekä hinnoittelemattomien muiden tonttien myynnit

Puheenjohtajiston työryhmään kuuluvat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot. Sen puheenjohtajana on hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana valtuuston puheenjohtaja. Työryhmän esittelijä on kaupunginjohtaja.

Työryhmän pysyvinä asiantuntijoina ovat elinkeinotoimenjohtaja, maankäyttöinsinööri, kaupungingeodeetti, tekninen johtaja ja hallintojohtaja.

 

 

Julkaisuhistoria:

10.7.2013   Nykyinen versio   AdminMuseo

Kommentit

Kommentointi on mahdollista vain kirjautuneelle käyttäjälle.

TAKAISIN

Auta meitä tunnistamaan tunnistamaton

Kuva: Herättäjäjuhlat Lapuan Karhunmäessä 1917 (P00:2493B)

Logot