HELEMI - Lapuan historiallinen tietokanta

20.6.2013

Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä MYR

Etelä-Pohjanmaan MYR on rakennerahasto-ohjelmien maakunnassa tapahtuvaa toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten perustettu toimielin.[1]

MYR mm. hyväksyy vuosittain valtion talousarviovalmisteluun kytkeytyvä maakunnan yhteistyöasiakirjan, käsittelee maakuntaohjelman  toteuttamissuunnitelman sekä alueen kehittämisen kannalta merkittävät rakennerahastohankkeet ja kehittämisohjelmat.

MYR:n kokoonpanossa osapuolina ovat maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, valtion viranomaiset sekä alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät järjestöt.

Valmistelevana elimenä toimii yhteistyöryhmän sihteeristö ja hankekäsittelyn osalta hankeryhmä.

Lapualaisia MYR:ssä:

  • maakuntajohtajaAsko Peltola, esittelijä vuodesta 2006
  • 2013–2016 Seppo J. Ojala, jäsen (asettanut Suomen luonnosuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry)
  • 2013–2016 Jorma Kallio, varajäsen (asettanut Akavan Etelä-Pohjanmaa aluetoimikunta)

Julkaisuhistoria:

15.6.2013   Versio 1   AdminMuseo
20.6.2013   Nykyinen versio   AdminMuseo

Viittaukset

1
Etelä-Pohjanmaan liiton nettisivut. www.epliitto.fi . Luettu 15.6.2013. (viite koko artikkeliin)

Kommentit

Kommentointi on mahdollista vain kirjautuneelle käyttäjälle.

TAKAISIN

Auta meitä tunnistamaan tunnistamaton

Kuva: Hautajaisryhmä

Logot