HELEMI - Lapuan historiallinen tietokanta

20.6.2013

Etelä-Pohjanmaan liiton koulutusasiain toimikunta

Koulutusasian toimikunta ja Etelä-Pohjanmaan liiton toimielin.[1]

Koulutusasiain toimikunnan tehtävät ovat:

  • Alueellisen koulutuspolitiikan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla ja valtakunnallisen koulutuspolitiikan seuraaminen
  • Alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittaminen maakunnassa
  • Osallistuminen alueellisten koulutustavoitteiden valmisteluun osana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelua
  • Osallistuminen koulutuksen kehittämiseen liittyvään Etelä-Pohjanmaan liiton ohjelmatyöhön (esim. Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman sekä sen toteuttamissuunnitelman laadinta)
  • Koulutuksen kehittämiseen liittyvien aloitteiden ja kannanottojen antaminen Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitukselle
  • Muut koulutuksen kehittämiseen liittyvät tehtävät (esim. osallistuminen erikseen sovittavin tavoin koulutusta koskevaan selvitystyöhön)

Koulutusasiain toimikunnan nimittää maakuntavaltuusto. Sen esittelijänä toimii maakuntajohtaja ja sihteerinä kunta-asiamies.

Lapualaisia koulutusasian toimikunnassa:

  • maakuntajohtajaAsko Peltola, esittelijä vuodesta 2006
  • 2013–2016 Jenni Gray, jäsen (kesk.)
  • 2013–2016 Riitta Kangasluoma, jäsen (ps.)

Julkaisuhistoria:

15.6.2013   Versio 1   AdminMuseo
20.6.2013   Nykyinen versio   AdminMuseo

Viittaukset

1
Etelä-Pohjanmaan liiton nettisivut. www.epliitto.fi . Luettu 15.6.2013. (viite koko artikkeliin)

Kommentit

Kommentointi on mahdollista vain kirjautuneelle käyttäjälle.

TAKAISIN

Auta meitä tunnistamaan tunnistamaton

Kuva: Ojankaivuuta Alajoella (P00:2505)

Logot