HELEMI - Lapuan historiallinen tietokanta

20.6.2013

Etelä-Pohjanmaan kulttuurilautakunta

Etelä-Pohjanmaan kulttuurilautakunta on Etelä-Pohjanmaan liiton toimielin.[1]

Kulttuurilautakunta huolehtii ja kehittää maakunnallista kulttuuri-, kirjasto- ja museotointa sekä kotiseutu- ja perinnetyötä sekä kehittää kuntien ja maakuntien välistä kulttuuriyhteistyötä ja edistää kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä. Se myös antaa lausunnot mm. kirjastojen rakentamis- ja peruskorjaushankkeista sekä kirjastoautojen hankintasuunnitelmista.

Kulttuurilautakunnan tehtävänä on

  • 1. seurata, arvioida ja edistää maakunnan sivistyselämän, kulttuurin ja taiteen kehitystä, edistää maakunnan sivistyselämää, kulttuuria ja taidetta koskevaa koulutus- ja tutkimustoimintaa, edistää yhteistyötä kuntien, maakuntien, kulttuurialan viranomaisten ja järjestöjen kesken sekä kuntien ja maakuntien keskinäistä kulttuuriyhteistyötä ja edistää kansainvälistä yhteistyötä ja kulttuurivaihtoa,
  • 2. suunnitella ja toteuttaa kulttuurin kehittämistä palvelevia hankkeita,
  • 3. osallistua aktiivisesti kotiseututyön ja perinnepolitiikan sekä kulttuurin edistämiseen ja yhteistyön kehittämiseen maakunnassa ja maakuntien kesken,
  • 4. huolehtia toimialaansa kuuluvista neuvonta- ja informaatiopalveluista sekä tiedottaa kulttuurin rahoitusjärjestelmistä,
  • 5. tuottaa sopimuspohjaisesti kulttuuripalveluja niille kunnille, jotka liiton vapaaehtoisten tehtävien osalta ovat liittyneet kuntayhtymän jäseneksi.

Etelä-Pohjanmaan kulttuurilautakuntaan kuuluu enintään 13 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, jotka maakuntavaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi

Lapualaisia Etelä-Pohjanmaan kulttuurilautakunnassa:

Julkaisuhistoria:

15.6.2013   Versio 1   AdminMuseo
20.6.2013   Nykyinen versio   AdminMuseo

Viittaukset

1
Etelä-Pohjanmaan liiton nettisivut. www.epliitto.fi . Luettu 15.6.2013. (viite koko artikkeliin)

Kommentit

Kommentointi on mahdollista vain kirjautuneelle käyttäjälle.

TAKAISIN

Auta meitä tunnistamaan tunnistamaton

Kuva: Seppä pajassaan (P00:2496)

Logot