HELEMI - Lapuan historiallinen tietokanta

20.6.2013

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus on Etelä-Pohjanmaan liiton toimielin. Sen nimittää maakuntavaltuusto.

Maakuntahallitus valmistelee maakuntavaltuuston päätettävät asiat, valvoo liiton etua, edustaa liittoa ja tekee sen puolesta sopimukset.

Maakuntahallitus vastaa maakunnan kehittämisrahan ja liitolle delegoidusta EU:n rakennerahastojen varojen käytöstä, ohjelmasopimusten ja yhteistyöasiakirjojen tekemisestä, lausuntojen antamisesta mm. aluekehityslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemissä puitteissa.

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen esittelijänä toimii maakuntajohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja.

Maakuntahallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös seuraavilla:

Lapualaisia maakuntahallituksessa:

Julkaisuhistoria:

15.6.2013   Versio 1   AdminMuseo
15.6.2013   Versio 2   AdminMuseo
15.6.2013   Versio 3   AdminMuseo
20.6.2013   Nykyinen versio   AdminMuseo

Kommentit

Kommentointi on mahdollista vain kirjautuneelle käyttäjälle.

TAKAISIN

Auta meitä tunnistamaan tunnistamaton

Kuva: Kanervo & Kosolan makkaratehdas (P:002499)

Logot