HELEMI - Lapuan historiallinen tietokanta

20.6.2013

Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuusto

Maakuntavaltuusto on maakunnan liiton ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Se kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.[1]

Maakuntavaltuuston jäsenet valitsee maakuntapäivät kunnallisvaalikaudeksi. Maakuntavaltuuston jäseneksi voidaan valita vain jäsenkuntien kunnanvaltuutettuja. Valtuuston kokoonpanon on vastattava koko maakunnan poliittisten ryhmien ääniosuuksia edellisissä kunnallisvaaleissa. Lisäksi maakuntavaltuuston kokoonpanossa on turvattava myös sukupuolten välinen tasa-arvo.[2]

Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyy Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvion ja taloussuunnitelman sekä päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Se päättää myös maakuntakaavan, maakuntasuunnitelman sekä kehittämisohjelmien hyväksymisestä.[3]

Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan, maakuntahallituksen ja kulttuurilautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen.[4]

Julkaisuhistoria:

15.6.2013   Versio 1   AdminMuseo
20.6.2013   Nykyinen versio   AdminMuseo

Kommentit

Kommentointi on mahdollista vain kirjautuneelle käyttäjälle.

TAKAISIN

Auta meitä tunnistamaan tunnistamaton

Kuva: Pohjoismaisen Pyhäkoulukokouksen osanottajia Lapuan talvi- ja jatkosodan sankaripatsaalla v. 1947

Logot