HELEMI - Lapuan historiallinen tietokanta

10.7.2013

Lapuan hiippakunnan piispa

Yrjö Sariola oli Lapuan hiippakunnan
piispa vuosina 1974–1995. 

Lapuan piispa on Lapuan hiippakunnan seurakuntien ja pappien ylin kaitsija. Hän johtaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa.

Lapualle asetettiin piispa hiippakunnan perustamisen yhteydessä 1956. Nykyinen piispa Simo Peura on virassa järjestyksessä neljäs.

Hiippakunnan ja tuomiokapitulin johtaja

Kirkkojärjestyksen mukaan piispan tehtävänä on:[1]

  • 1) vaalia kirkon ykseyttä ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa;
  • 2) valvoa, että kirkon tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti kirkon tunnustuksen, kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen sekä niihin perustuvien määräysten ja ohjeiden mukaan;
  • 3) tukea ja ohjata hiippakuntansa pappeja heidän työssään sekä valvoa, että he hoitavat pappis- ja papinvirkansa velvollisuudet;
  • 4) edistää hyvää työyhteyttä seurakunnissa ja valvoa, että papit ja seurakuntien muut viranhaltijat ja työntekijät ovat oppinsa puolesta nuhteettomia ja käyttäytyvät elämässään kristillisesti;
  • 5) edistää seurakuntien yhteistyötä ja talouden ja hallinnon tarkoituksenmukaista hoitamista sekä valvoa, että näissä toimissa noudatetaan voimassa olevia säädöksiä;
  • 6) suorittaa hiippakunnassa vihkitoimitukset ja virkaan asettamiset tai määrätä muun papin suorittamaan tällaiset toimitukset, jollei 5 luvun 1 §:n 2 momentista muuta johdu; sekä
  • 7) suorittaa muut tehtävät ja päättää ne asiat, jotka kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan hänelle kuuluvat.

Piispa suorittaa säännöllisin väliajoin piispantarkastuksia hiippakuntansa seurakunnissa.  Joka kuudes vuosi hän kutsuu koolle pappien ja lehtorien yhteisen synodaalikokouksen. Tarvittaessa piispa voi kutsua koolle myös seurakuntien luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sekä yhdistysten, säätiöiden ja laitosten edustajia hiippakuntapäivään, jossa käsitellään kirkon ja hiippakunnan kannalta ajankohtaisia asioita.[2]

Piispa on tuomiokapitulin puheenjohtaja.[3] Hän myös johtaa ja valvoo tuomiokapitulin toimintaa ja on tuomiokapitulin viranhaltijoiden esimies.[4]

Lapuan neljä piispaa

Lapuan piispoina ovat toimineet:[5]

Piispa valitaan vaalilla, jossa äänivaltaisia ovat hiippakunnan papit, lehtorit, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen, hiippakunnasta valitut kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet sekä seurakuntien kirkkovaltuustojen tai seurakuntaneuvostojen maallikkojäsenten valitsemat henkilöt. Viime mainittuja valitaan niin paljon että maallikkovalitsijoita tulee yhtä paljon kuin äänivaltaisia pappeja ja lehtoreita on yhteensä.[6]

Piispanvaaliin asettavat ehdokkaita valitsijayhdistykset, jonka muodostaa vähintään kymmenen vaalissa äänivaltaista henkilöä. Tuomiokapituli määrää vaalin ajankohdan. Jos siinä kukaan ei saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali, jossa vastakkain on kaksi ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saanutta ehdokasta.[7]

Vuoteen 2000 saakka piispanvaalissa asetettiin kolme eniten ääniä saanutta ehdokassijoille, ja tasavallan presidentti nimitti heistä yhden piispaksi.[8]

Virka-asunto tuomiokirkon vieressä

Piispan ensimmäinen virka-asunto eli piispala sijaitsi Lapuan kunnantalossa. Uudet tilat valmistuivat tuomiokapitulin yhteyteen Nurmonjoen rantaan tuomiokirkon viereen vuonna 1960.[9]

Kesäkuun alussa 2012 piispa muutti virka-asunnostaan huoneilmaongelmien vuoksi väliaikaistiloihin Alanurmontien varteen. Samalla tuomiokapituli  käynnisti selvitykset laajemmasta tilajärjestelyistä, joissa selvitetään piispan virka-asunnon ja edustustilojen ja toisaalta koko tuomiokapitulin sijaintipaikkaa. Tuomiokapituli teki tammikuussa 2013 esityksen tuomiokapitulin siirtymisestä Seinäjoelle, mutta hiippakuntavaltuusto päätyi Lapuan kannalle. Huhtikuussa 2013 kirkkohallituksen yleisistunto äänesti äänin 10–4, että tuomiokapituli jää Lapualle.[10]

Julkaisuhistoria:

10.12.2012   Versio 1   AdminMuseo
1.7.2013   Versio 2   AdminMuseo
1.7.2013   Nykyinen versio   AdminMuseo

Kommentit

Kommentointi on mahdollista vain kirjautuneelle käyttäjälle.

TAKAISIN

Auta meitä tunnistamaan tunnistamaton

Kuva: Pohjoismaisen Pyhäkoulukokouksen osanottajia Lapuan kirkon alttarilla v. 1947

Logot