HELEMI - Lapuan historiallinen tietokanta

18.7.2013

Lapuan kirkkoherra

Kirkkoherra on seurakuntaa johtavan papin virkanimike evankelisluterilaisen kirkossa ja ortodoksisessa kirkossa. Lapualla kirkkoherra johtaa tuomiokirkkoseurakuntaa. Lapuan ortodoksinen Serafim Sarovilaisen rukoushuone kuuluu Vaasan ortodoksiseen seurakuntaan, jonka kirkkoherran virkapaikka on Vaasassa.

Lapualla on ollut oma kirkkoherra vuodesta 1581. Kun paikkakunnalle perustettiin 1.7.1956 oma hiippakunta, Lapuasta tuli tuomiokirkkoseuranta. Sen myötä Lapuan kirkkoherrasta tuli myös tuomiorovasti.

Lapuan nykyinen kirkkoherra ja tuomiorovasti on Matti Salomäki, joka astui virkaan 1.10.2012.

Seurakunnan johtaja

Koska Lapua on tuomiokirkkoseurakunta, kelpoisuusehtona Lapuan kirkkoherran eli tuomirovastin virkaan on ylempi pastoraalitutkinto. Muissa kuin tuomiokirkkoseurakunnissa kirkkoherran kelpoisuusehtona on pastoraalitutkinto.[1]

Kirkkoherra valitaan kirkkoherranvaalilla, jossa äänioikeus on 18 vuotta täyttäneellä seurakunnan jäsenellä.[2] Lapualla kirkkoherranvaali järjestettiin viimeksi toukokuussa 2012.

Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa. Hän on vastuussa jumalanpalveluksista, sakramenteista, toimituksesta, sananjulistuksesta ja yksityisestä sielunhoidosta sekä johtaa kirkkoherranvirastoa ja kirkonarkistoa. Hänen tulee myös valvoa, että seurakunnan toiminta on kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaista.[3]

Kirkkoherra on hengellisissä tehtävissä sekä kirkkoherranvirastossa toimivien seurakunnan työntekijöiden esimies. Virkansa puolesta hän on kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Lapuan tuomiorovasti toimii myös Lapuan tuomiokapitulin varapuheenjohtajana.[4]

Lapuan kirkkoherrat

Keskiajalla Lapua kuului suureen Kyrön seurakuntaan ja mahtavan Kyrön kirkkoherran alaisuuteen. Koko Lapuan historiallinen aikakin alkaa vuonna 1543 sakkoluettelosta, jossa kolmeakymmentä lapualaista sakotettiin, kun eivät halunneet maksaa Kyrön kirkkoherralle Knuutille hänen saataviaan.[5]

Lapua määrättiin omaksi kirkkoherrakunnakseen kuningas Juhana III käskykirjeellä 11.7.1581. Siitä lähtien Lapuan kirkkoherroina ovat toimineet seuraavat papit:[6]

 • 1581–n. 1583 Henricus Petri Inde
 • viim. 1584–1593 Bernhardus Petri
 • viim. 1594–1622 Martinus Henrici Bovilanus
 • 1622–1638 Gregorius Matthiae Makkarus eli Krapp
 • 1639–1652 Kristoffer Johannis Gronovius
 • 1654–1661 Georgius Bartholdi Raumannus
 • 1662–1691 Carolus Prochman
 • 1691–1695 Martinus Caroli Prochman, edellisen poika
 • 1697 Markus Gronovius, Kristoffer Gronoviuksen pojanpoika
 • 1697–1709 Jacobus Sigfridi Haustramnius
 • 1710–1714 Martinus Jacobi Haustramnius, edellisen poika
 • 1717–1739 Mikael Samuelis Lithovius
 • 1740–1756 Johannes Goergii Asproth
 • 1757–1788 Isak Lithovius, kirkkoherra Mikael Lithoviuksen poika
 • 1790–1791 Kristian Salmenius
 • 1792–1812 Johannes Gummerus
 • 1814–1835 Gabriel Lagus
 • 1837–1849 Johan Daniel Alcenius
 • 1852–1865 Petter Kristian Chydenius
 • 1867–1881 Otto Mauritz Hohenthal
 • 1883–1898 Anders Oskar Törnudd
 • 1900–1922 Wilhelmi Malmivaara
 • 1924–1942 Kaarlo Rietrikki Kares
 • 1943 Väinö Malmivaara
 • 1944–1953 Jussi Sinnemäki
 • 1954–1961 Eino Sares - vuodesta 1956 Lapuan kirkkoherrat ovat olleet myös tuomiorovasteja
 • 1961–1974 Olavi Laitinen
 • 1974–1993 Jussi Ranta
 • 1993–2006 Jarmo Isotalo
 • 2006–2012 Juha Ikola
 • 2012– Matti Salomäki

 

Julkaisuhistoria:

31.7.2012   Versio 1   AdminMuseo
21.11.2012   Versio 2   AdminMuseo
10.7.2013   Nykyinen versio   AdminMuseo

Kommentit

Kommentointi on mahdollista vain kirjautuneelle käyttäjälle.

TAKAISIN

Auta meitä tunnistamaan tunnistamaton

Kuva: Lapuan Säästöpankin isännistö

Logot