HELEMI - Lapuan historiallinen tietokanta

18.7.2013

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien luottamushenkilöelin, joka yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa. Sen puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja jäseninä kirkkovaltuuston kaksivuotiskausiksi valitsemat henkilöt.

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassakin kirkkoneuvosto muotoutui 1600-luvun kuluessa. Aiemmin sen tehtävänä oli erityisesti siveellisyyden valvonta, jota käytännössä suorittivat sen jäsenet: kuudennusmiehet eli seksmannit. Sittemmin kirkkoneuvostosta muodostui seurakunnan keskeisin valmistelu- ja toimeenpanoelin, joka käytännössä vastaa kuntahallinnossa kaupunginhallitusta.

Kirkkolain mukaisesti kirkkoneuvoston tehtävänä on:[1]

  • yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi;
  • päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta;
  • johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa;
  • valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu 13 jäsentä, joista kirkkoherra on virkansa puolesta puheenjohtaja. 

Taloudellisten asioiden valmistelua varten kirkkoneuvosto on nimittänyt 1970-luvulta lähtien taloudellisen jaoston.

Julkaisuhistoria:

12.7.2013   Versio 1   AdminMuseo
12.7.2013   Nykyinen versio   AdminMuseo

Kommentit

Kommentointi on mahdollista vain kirjautuneelle käyttäjälle.

TAKAISIN

Auta meitä tunnistamaan tunnistamaton

Kuva: Lapuan rippikoululaisia heinäkuussa 1907

Logot