HELEMI - Lapuan historiallinen tietokanta

10.7.2013

Yksilöhuoltojaosto

Yksilöhuoltojaosto on osa Lapuan kaupungin hallintoa. Se on osana perusturvakeskusta ja toimii perusturvalautakunnan alaisena.[1]

Yksilöhuoltojaosto käsittelee viranhaltijoiden yksilöä koskevista päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset ja päättää yksilöä koskevat salassa pidettävät muut asiat, joita ei ole delegoitu viranhaltijoille.[2]

Yksilöhuoltojaoston kokoonpano

Yksilöhuoltojaostoon kuuluu kolme perusturvalautakunnan valitsemaa jäsentä. Heillä on henkilökohtaiset varajäsenet.[3]

Jaoston esittelijänä on perusturvajohtaja ja sihteerinä talouspäällikkö.

Julkaisuhistoria:

2.7.2012   Versio 1   AdminMuseo
10.7.2013   Nykyinen versio   AdminMuseo

Kommentit

Kommentointi on mahdollista vain kirjautuneelle käyttäjälle.
Auta meitä tunnistamaan tunnistamaton

Kuva: Lippurivistö kirkon viereisellä juhlakentällä (P00:2528)

Logot