HELEMI - Lapuan historiallinen tietokanta

11.7.2013

Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta on osa Lapuan kaupungin hallintoa. Se kuuluu osaksi perusturvakeskusta.[1]

Perusturvalautakunta johtaa kaupungin palvelutuotantoa sosiaalipalveluiden, päivähoidon, vanhustyön, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta.[2]

Lautakunta päättää mm.[3]

  • sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yleisistä toimintalinjoista ja -ohjeista
  • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen perusteella
  • avustusten myöntämisestä
  • muutoksenhaun johdosta annettujen lausuntojen antamisesta pois lukien yksilöä koskevat lausunnot

Lautakunnassa on erikseen yksilöhuoltojaosto, jonka jäsenet ja varajäsenet perusturvalautakunta valitsee.[4]

Perusturvalautakunnan kokoonpano

Perusturvalautakunnan jäsenet nimittää kaupunginvaltuusto nelivuotiskaudeksi. Siihen kuuluu yksitoista jäsentä, jolla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan esittelijänä on perusturvajohtaja ja sihteerinä talouspäällikkö.

Julkaisuhistoria:

2.7.2012   Versio 1   AdminMuseo
10.7.2013   Nykyinen versio   AdminMuseo

Kommentit

Kommentointi on mahdollista vain kirjautuneelle käyttäjälle.

TAKAISIN

Auta meitä tunnistamaan tunnistamaton

Kuva: Tuntematon joukko mahdollisesti M. F. Talvitiessä

Logot