HELEMI - Lapuan historiallinen tietokanta

11.7.2013

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta on osa Lapuan kaupungin hallintoa. Se kuuluu osaksi teknistä keskusta.

Moninaisten teknisen alan tehtävien hoitaja

Tekninen lautakunta huolehtii kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden hoidosta, teknisen alan tehtävistä, pelastuslain ja -asetuksen mukaisista tehtävistä niiltä osin kuin ne ovat kaupungin päätösvallassa sekä niistä tehtävistä, mitkä lainsäädännössä on määrätty asunto- ja tielautakunnalle.[1]

Lautakunta vastuualue jakautuu pääkohdittain seuraavasti:[2]

 • Kaavat ja tontit (osittain)
 • Kiinteistönmuodostus ja kiinteistörekisteri
 • Mittaus ja paikkatieto
 • Kadut, tiet, sillat ja muut liikenneväylät
 • Vesihuoltolaitos
 • Jätehuolto
 • Asunnot, julkinen asuntorahoitus sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöt        
 • Toimitilat, muut rakennetut tilat ja piha-alueet.
 • Viherlaitos, puistot, torit, muut vastaavat yleiset alueet, vesistöt ja metsät.
 • Talonrakennus
 • Kiinteän omaisuuden ja ajoneuvojen vakuuttaminen
 • Atk
 • Väestönsuojelu
 • Pelastustoimi
 • Hylätyt-, kolari- ja romuajoneuvot

Teknisessä lautakunnassa on erikseen yksityistiejaosto, jonka jäsenet ja varajäsenet tekninen lautakunta valitsee.[3]

Teknisen lautakunnan kokoonpano

Teknisen lautakunnan jäsenet nimittää kaupunginvaltuusto nelivuotiskaudeksi. Siihen kuuluu seitsemän jäsentä, jolla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.[4]

Lautakunnan esittelijänä on tekninen johtaja ja sihteerinä hallintosihteeri.

Lautakunnan tavallinen kokouspäivä on maanantai. Kokoukset ovat yleensä kahden viikon välein.

Julkaisuhistoria:

29.6.2012   Versio 1   AdminMuseo
10.7.2013   Nykyinen versio   AdminMuseo

Kommentit

Kommentointi on mahdollista vain kirjautuneelle käyttäjälle.

TAKAISIN

Auta meitä tunnistamaan tunnistamaton

Kuva: Lapuan nuorisoseuralaisia

Logot