HELEMI - Lapuan historiallinen tietokanta

29.1.2014

Erkkilän talo

Erkkilän talo on yksi Lapuan vanhoista kantataloista. Se sijaitsi Haapakoskella, noin 3 km Koveron risteyksestä Kuortaneelle päin. Se on jaettu vuosien mittaan moneen eri osaan. Erkkilän talosta polveutuva Erkkilän suku on yksi maakunnan vanhimpia sukuyhteyden vaalijoita; ensimmäinen sukukokous on pidetty jo 1937.

Jakamaton kantatalo

Erkkilän talo on ollut olemassa jo ainakin 1500-luvun alkupuolelta lähtien. Nykyisen Erkkilän suvun kantaisä Jaakko Juhonpoika Erkkilä (s. 1617) muutti Helgansa (s. 1625) kanssa tähän taloon, Lapuanjokivarteen Lapuan Haapakoskelle noin 3 km nykyisestä Seinäjöki-Uusikaarlepyy tiestä Kuortaneelle päin joen eteläpuolelle. He isännöivät tilaa Lapuan Historian mukaan 1645–1675. 

Sitten seurasikin Erkkilän historiassa ajanjakso, jolloin isännyys vaihtui hyvinkin tiuhaan, kunnes tuli pysyvämpi ajanjakso. Matti Yrjönpoika isännöi Reettansa (Marketta) kanssa taloa vuosina 1722–1770.

Aivan ilmeisesti heidän jälkeensä Erkkilä jaettiin kolmeksi, sillä seuraavassa polvessa isäntäparina oli Matti Martinpoika Yli-Erkkilä ja vaimonsa Liisa Kustaantytär, Yli-Erkkilän isäntäketjussa. Tässä jaossa syntyi Ala-Erkkilä, Mäki-Erkkilä ja Yli-Erkkilä. Näiden kolmen Erkkilän puumerkit ovat Haapakosken oltermannin sauvassa vuodelta 1815, mikä selittää jaon ennen vuotta 1815.

Ala-Erkkilä

Puumerkkien mukaan Ala-Erkkilä jäi kantataloksi ja jäi myöskin entiselle paikalleen ja säilytti kantatalon aseman. Ala-Erkkilä sijaitsi vanhalla paikallaan 1970-luvulle asti.

Ala-Erkkilät muuttivat lähemmäksi maantietä 1940 taloon, joka oli alkujaan tullut tilakauppojen mukana ja jota oli korjattu ja rakennettu, kun Ala-Erkkilässä oli kaksi veljestä perheineen. Kun sodan aikana tämä talo oli vähempi kunnostusta vaativa ja lähempänä maantietä ja molemmat talot olivat samalla perheellä, niin Ala-Erkkilä siirtyi nykyiselle paikalleen reilun puolen kilometriä Kuortaneelle päin.

Tuolloin 1970-luvun alussa vanha Ala-Erkkilä purettiin pääosin. Nykyisin tällä paikalla sijaitsee Erkkilän suvun kunniapuheenjohtajan kesäasunto.

Mäki-Erkkilä ja Uusi-Erkkilä

Mäki-Erkkilä rakennettiin joelta katsottuna mäelle samalle kohtaa jokeen nähden. Mäki-Erkkilä seisoo tällä paikalla ylväänä edelleen, tosin päärakennus on kertaalleen tehty uudelleen ja nykyinen päärakennus on 1800-luvun puolesta välistä.Mainittakoon,että logonamme käyttämä puumerkki on Mäki-Erkkilän puumerkki tältä ajalta. 

Mäki-Erkkilästä on lohkottu Uusi-Erkkilä vuoden 1880 tienoilla. Uusi-Erkkilä rakennettiin Mäki-Erkkilän viereiselle nyppylälle, paikkaan jossa on nykyisin Juha Mäen perheen talo. Silloinen päärakennus siirtyi myöhemmässä jaossa Amanda Mantereen (o.s. Erkkilä) omistukseen ja siirrettiin aikaisemmin rakennetun riihirakennuksen viereen 1920-luvun lopulla ja korjattiin asuinkäyttöön pitkän tyhjillään olon jälkeen v. 1950. Talo on paikallaan ja siellä pidettiin sukumme kymmenennet sukujuhlat v. 2002.

Yli-Erkkilä ja Latva-Erkkilä

Yli-Erkkilä rakennettiin joen virtaaman mukaan yläjuoksulle päin joen rantaan, josta nimitys Yli-Erkkilä on peräisin, vaikkakin Ala-Erkkilän ja Yli-Erkkilän väliä oli vain muutama kymmenen metriä. Yli-Erkkilän rakennukset ovat vielä paikallaan. 

Yli-Erkkilä jaettiin v. 1910 ja siitä lohkottiin Latva-Erkkilä. Latva-Erkkilä rakennettiin uuteen paikkaan samalle kohtaa jokeen nähden, mutta maantien latvan puolelle, niin kuin nimestä voi päätellä. Latva-Erkkilä on paikallaan ja siellä sijaitsee nykyään Savipaja Lintukoto.

Samaa sukua

Nämä edellä kerrotut talot samassa ryhmässä ovat kaikki Erkkiläisiä ja Erkkilän sukua, paitsi Mäen talon asukkaat ovat muuta sukua ja nykyinen Ala-Erkkilä on Fossinmäen toisella puolella.

Mäki-Erkkilässä on pidetty ensimmäiset Erkkilän suvun sukujuhlat v. 1937. Varmasti suvun kantatilan yhdistäminen Mäki-Erkkilään johtuu osaksi tästä ja onhan Mäki-Erkkilä kaikkien nähtävissä jo kaukaa ja sopii komeana talonpoikaistalona sukumme esikuvaksi, vaikka se onkin 100 vuotta Jaakko Juhonpoikaa uudemmalta ajalta.

Uudempina taloina Erkkilän kylässä on Matti ja Kaarina Erkkilän talo Ala-Erkkilän mailla ja Seppo ja Erja Mantereen talo Uusi-Erkkilän mailla, molemmat talot on rakennettu 1980-luvun lopulla ja ovat maantien varressa parinsadan metrin päässä toisistaan. Viimeisimpänä jokirantaan on rakennettu Jarmo ja Merita Katteluksen talo Mäki-Erkkilän maille.

 

Katsauksen keräsi Antti Mantere, lähteinä Lapuan Historia I, Erkkilän Sukukirja ja Maatalouskeskusten liiton sukutilataulu Latva-Erkkilästä.

Julkaisuhistoria:

29.1.2014   Nykyinen versio   AdminMuseo

Kommentit

Kommentointi on mahdollista vain kirjautuneelle käyttäjälle.

TAKAISIN

Auta meitä tunnistamaan tunnistamaton

Kuva: Herättäjäjuhlat Lapuan Karhunmäessä 1917 (P00:2493B)

Logot